Formation LMD

Llicenciatura Llengües, Literatures i Civilitzacions Estrangeres i Regionals

Brevet de technicien supérieur contrôlé par l'État
Itinerari Català

Résumé

Itinerari Català
Campus de Perpinyà
Mise à jour le

Accéder aux sections de la fiche

Call to actions

Responsable pédagogique
Joan Peytavi Deixona

Administration
Michèle Pernier
Secrétariat de l'IFCT
Tél : +33 (0)4 68 66 22 10
ifct@univ-perp.fr

Bureau d'Accueil, d'Information et d'Orientation
04 68 66 20 46
baio@univ-perp.fr

Service d’Insertion Professionnelle
04 68 66 20 43
sip@univ-perp.fr

Formation continue
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr

Détails

Présentation

La llicenciatura de català proposa una formació en llengua i cultura catalanes que pren en compte el conjunt dels Països Catalans.

Els ensenyaments es basen en l’estudi i la pràctica de la llengua catalana (el 89% de les classes són en català). Les tècniques i pràctiques de la traducció i la interpretació tenen el català i el francès com a llengües de referència.

Als continguts lingüístics (gramàtica contrastada, fonologia, lexicologia, morfosintaxi, dialectologia, llengua estàndard i d’especialitats) s’hi afegeixen elements que tenen relació amb la civilització: societat, dinàmiques identitàries, fet fronterer, evolució sociolingüística i altres aspectes (història, geografia, literatura, economia).

La progressió dels aprenentatges i la varietat d’aproximacions i continguts en els 3 anys de llicenciatura contribueixen a l’orientació i preparen les diferents sortides professionals: ensenyament (primari bilingüe o secundari), mitjans de comunicació, traducció-interpretació, gestió del patrimoni i animació cultural, relacions transfrontereres.

La llicenciatura de català es pot seguir a distància per als estudiants dispensats d’assiduïtat gràcies al servei SETELCAT.
Conduir a:
 • un domini acurat de la llengua catalana;
 • una reflexió sobre les llengües (el català i el francès en particular);
 • un coneixement precís dels Països Catalans (societat, història, literatura, cultura);
 • l’adquisició de les eines necessàries per a l’argumentació i la problematització crítica.

Exercir-se a:
 • la pràctica de la traducció i la interpretació (en català i francès);
 • l’observació i l’anàlisi, la síntesi i la problematització;
 • la comunicació, la redacció, la lectura i la recerca en Estudis Catalans.

Preparar-se a:
 • les proves dels concursos i oposicions (comentari, composició, exposició);
 • les competències útils a l’ensenyament del i en català;
 • els treballs en autonomia i a la inserció professional.


 
Organització de la formació

Durada 3 anys
Volum horari 1533 hores

Pràctiques, pràctiques a l’estranger
1 setmana a 3r any

Llengües ensenyades
Català + una llengua estrangera en optativa

Volum d'ensenyament en llengua estrangera
Llengua d'ensenyament
1368 hores en català (el 89% de les hores de classe)
108 hores en una llengua estrangera per escollir (el 7% de les hores de classe)
57 hores en francès (el 4% de les hores de classe)

Estada a l’estranger
Possibilitat d'una estada Erasmus en una de les 21 universitats de la Xarxa Vives de les universitats dels Països Catalans

Modalitats de control de coneixements
Les formacions de l'IFCT funcionen sota règim de control continu integral. La carta dels exàmens es pot consultar al web de la UPVD. Les modalitats de control de coneixements són votades pels consells (d’institut i centrals); aquestes modalitats es mostren als centres d'examen.

Nombre de crèdits ECTS
180 ECTS

Compétences

 1. Nivell C+ en llengua catalana
 2. Traducció i interpretació català / francès i francès / català
 3. Coneixement de la civilització dels Països Catalans (geografia, història, societat, literatura, patrimoni)
 4. Capacitat d’ensenyar el i en català i domini de les dinàmiques sociolingüístiques
 5. Metodologia de la recerca universitària
 6. Domini de les noves tecnologies en relació amb els recursos en llengua i cultura catalanes

Et après ?

Poursuites d'études

Màster de recerca d’Estudis Catalans                                                                                    
 • condueix a seguir els estudis i la investigació amb el doctorat, o permet l’accés a les oposicions i concursos de l’ensenyament del català de l’Estat francès (mestre bilingüe -CRPE- i professor de català -CAPES), o a la inserció professional en els àmbits de la traducció i de la interpretació, dels mitjans de comunicació, de l’animació cultural, o a les oposicions de l’administració pública (bac +5).

Màster professionalitzant de relacions transfrontereres de l’espai català
 • dirigeix a la inserció professional en l’administració pública territorial (gestió del patrimoni, política cultural, relacions transfrontereres...)

Màster MEEF Català 2n grau per a ensenyar al secundari
 • condueix a les oposicions de professor de català (CAPES).

Màster MEEF 1r grau opció català
 • condueix al CRPE especial de i en llengua regional, oposicions de mestre per a escoles bilingües català-francès.

I després del màster, Doctorat en cultures i llengües regionals / català
 • condueix a les oposicions de l’ensenyament superior.

 

Insertion professionnelle

Els ensenyaments proposats condueixen a tres sortides laborals principals:
 • Les professions docents i investigadores (cap a màsters de recerca i màsters MEEF de primària i secundària);
 • Les professions de traducció i interpretació (cap a la Llicenciatura Professional de Traducció-Interpretació català-francès);
 • Qüestions transfrontereres i culturals (cap al màster professional de Relacions transfrontereres).
https://formations.univ-perp.fr/licence-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales/licence-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales/itinerari-catala

Vous êtes connecté en tant que [[PRENOM]] [[NOM]].

Voulez-vous continuer avec ce compte ?