Formation LMD

Màster Estudis Europeus i Internacionals

Brevet de technicien supérieur contrôlé par l'État
Màster Estudis Europeus i Internacionals, 2 itineraris: Relacions transfrontereres / Estudis catalans i europeus

Résumé

2 itineraris: Relacions transfrontereres / Estudis catalans i europeus
Campus de Perpinyà
Mise à jour le

Accéder aux sections de la fiche

Call to actions

Responsable pédagogique :
Alà Baylac-Ferrer

Administration :
Michèle PERNIER
04 68 66 22 10

Formation continue
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr

Bureau d'Accueil, d'Information et d'Orientation
04 68 66 20 46
baio@univ-perp.fr

Service d’Insertion Professionnelle
04 68 66 20 43
sip@univ-perp.fr
Master 1 via la plateforme nationale MONMASTER
https://www.monmaster.gouv.fr/master/universite-de-perpignan/etudes-europeennes-et-internationales-7

Modalités de recours en cas de refus à une demande de candidature en M1
Voies de recours pour les admissions en M1

Master 2 sur eCandidat

Détails

Présentation

El màster EEI ofereix als estudiants perspectives de formació en els àmbits de la recerca i del professional que els permeti inserir-se al territori català.

L’itinerari de Recerca en Estudis Catalans i Europeus (ECE), que des del 1985 no té homòleg en cap altra formació de les universitats de la regió, té tot el seu lloc a la carta regional i nacional de les formacions. En particular en la perspectiva de les relacions universitàries i econòmiques creixents amb Catalunya.

L’itinerari professional Relacions transfrontereres (RT) és creat el 1999. Va ser la primera formació d’aquest tipus a França. Constitueix un dels aspectes operatius de l’Espai Transfronterer Català.

La formació té una durada de dos anys i condueix o bé al doctorat en Estudis Catalans o bé a professions transfrontereres.

Al cap dels dos anys de formació del màster EEI, els estudiants bilingües del màster de Recerca ECE poden accedir al doctorat, als oficis de la comunicació, de la traducció i de la interpretació. Tenen també la possibilitat d’exercir a Catalunya i a Andorra.

Els del Màster 2 professional RT són capaços de dominar, gràcies als coneixements adquirits i a les seves pràctiques, allò que fa referència a la cooperació territorial europea i transfronterera a l’Espai Català i més enllà.

Compétences

Aquest diploma té com a objectiu iniciar una especialització dels estudiants en els diferents àmbits de la recerca en Estudis Catalans i Europeus i permetre'ls posteriorment realitzar un segon any de Màster amb bones bases sense entorpir la seva possible reorientació cap a altres itineraris (recerca, professionalització o oposicions docents).

Ser almenys bilingüe (francès-català).

Coneixements d'anglès per als màsters Pro RT.

Et après ?

Poursuites d'études

  • Inscripció en Doctorat escola doctoral Inter-Med – ED 544

Débouchés professionnels

Secteurs d'activité ou type d'emploi

  • Mitjans de comunicació, traducció i interpretació.
  • Oficis de la cooperació territorial europea i transfronterera; gestors de programes, consultor d’enginyeria de projectes i caps de projectes, encarregat de missió cooperació transfronterera, cap de centre europeu.
     
Accompagnement à la réussite

La cellule des Étudiants à Besoins Pédagogiques Particuliers (EBPP) accompagne les étudiants en situation de handicap, les sportifs de haut niveau et les artistes de talent, et tout autre public à besoins pédagogiques spécifiques.

Ces étudiants peuvent ainsi bénéficier d’accompagnements personnalisés adaptés à leurs besoins leur permettant de réussir leurs études.

https://formations.univ-perp.fr/masters/master-etudes-europeennes-et-internationales/master-estudis-europeus-i-internacionals-2-itineraris-relacions-transfrontereres-estudis-catalans-i-europeus

Vous êtes connecté en tant que [[PRENOM]] [[NOM]].

Voulez-vous continuer avec ce compte ?